सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको राजिनामा तथा जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धी विज्ञप्ति