सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी विज्ञप्ती